Met deze website presenteren we drie methoden voor het meten van de duisternis :

  • voor de burger, de natuurliefhebber, een geïnteresseerde leerling: Sterren tellen in het sterrenbeeld Orion, actie loopt van eind december tot begin maart 2018 en is tijdsgebonden vanwege Maan en zichtbaarheid van Orion.
  • voor de leerling in groep 7/8 van de basisschool, klassikale opdracht: de duisternis nabij school- of woonomgeving in kaart brengen, het zelf meten van de nachthemel kwaliteit. De periode 1 november tot 1 april is het meest geschikt vanwege lange nacht en korte schemering.
  • voor een leerling in de onderbouw VO: Fotografische hemelkwaliteit: bepalen van de grensmagnitude met behulp van een digitale camera. De periode 1 november tot 1 april is het meest geschikt vanwege lange nacht en korte schemering.